Şehir ve ilçe müftülükleriyle beraber gençlere müteveccih muhtelif projeler yürüten Diyanet İşleri Başkanlığı, “Gençlik Haftası” münasebetiyle tüm camilerde mihrap ve minberleri gençlere verdi.

İlahiyat Fakülteleri ile İmam Hatip Lisesi talebeleri imametinde asıllaşan projede binlerce genç “Gençlerimiz, Ulusal ve Manevi Bedellerimizin İtimatçısıdır” mevzulu cuma hutbesi okuyup ardından cuma namazı kaldırdı.

Genç imamlar hutbede yaşıtlarına seslenerek;

Saygın Genç Kardeşim!

Sen, İslam’ın bedelli bir neferisin. Devletimizin ve ulusumuzun umudusun. Ulusal ve manevi bedellerimizin itimatçısı sensin. Tarihin akışını değiştiren ecdadımızın itimadı senin omuzlarındadır. Kur’an ve sünnetin kılavuzluğunda doğrultunun emindir senin. Sen, hakikat arayışı ve tevhit çabasında Hz. İbrâhim gibi olmaya namzetsin. Nefsani istek ve arzular karşısında “Ben Allah’a sığınırım” diyen Hz. Yûsuf gibi olmak yakışır sana. İffet ve onur anıtı Hz. Meryem gibi olma azmi sendedir. “Kuşkusuz onlar Rablerine inanmış birkaç genç cesurdu. Biz de onların hidayetlerini artırmıştık.” ayetinde methedilen Ashâb-ı Kehf gibi sarsılmayan bir duruş vardır senin özünde. Gençliğin yegâne kılavuzu, hoş terbiyenin timsali, kâinatlara rahmet Peygamberimiz sas’in izindesin sen. Sana, O’nun kutlu okulunda yetişen gençler gibi ilim ve irfanın, hikmet ve hakın peşinde olmak yaraşır. İfadelerini kullandı.

Gençlerin okuduğu hutbe ve kıldırdıkları cuma namazı yurttaşlar tarafından büyük alaka gördü.

Kaynak: Diyanet Haber

Akşam Ezanı

Kategori: