Kurban bayramının algı edildiği Zilhicce ayı 19 Haziran 2023 Pazartesi günü başlıyor.

Sözlükte “hac ayı” anlamındaki zilhicce zülhicce, zülhacce kamerî senenin zilkadeden sonra gelen son ayıdır.

Müfessirlerin çoğunluğu, Fecr sûresinin 2. âyetinde üzerine yemin edilen on gecenin zilhicce ayının ilk on gecesi olduğu görüşündedir. Şevkânî, Fetḥu’l-ḳadîr, V, 432 İbn Abbas’ın r.a., “Öğrenilen günlerde Allah’ın ismini zikretsinler” âyetinde geçen el-Hac 22/28 “öğrenilen günler” ifadesini de zilhiccenin ilk on günü veya teşrik günleri diye açıkladığı nakledilir. Hz. Peygamber’in s.a.s., “Allah katında iman edilecek -sâlih amel işlenecek- günler içinde zilhiccenin ilk on gününden daha hayırlısı yoktur.” Buhârî, “ʿÎdeyn”, 11; Tirmizî, “Ṣavm”, 52; Ebû Dâvûd, “Ṣavm”, 61; “Allah katında zilhiccenin ilk on gününde yapılan amellerden daha değerlisi yoktur; bugünlerde tesbihi çok yapın; tahmîdi, tehlîli ve tekbiri çok söyleyin” emrettiği nakledilir. Şevkânî, Neylü’l-evṭâr, III, 354 Resûl-i Ekrem s.a.s. zilhiccenin ilk dokuz günü sürekli oruç yakaladığı için bu günlerde oruç yakalamak müstehaptır.

 

Akşam Ezanı

Kategori: