İmam Şafi Hazretleri emreder:

Şu üç şeyi üç kimseden saklayan, nefsine zulmetmiş olur:

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hidayet Kılavuzları, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı