Orucu kasten, başka bir deyişle gerekçeyi olmadığı halde öğrenerek bozmak, Ramazan’ın saygısına saygısızlıktır ve büyük günahtır. Hz. Peygamber s.a.s, orucunu bu biçimde bozanların keffâret ile mükellef olacaklarını belirtmiştir. Buhârî, Savm, 30; Hibe 20; Nafakât, 13; Keffârâtü’l-eymân, 2-4; Müslim, Sıyâm, 81

Oruç keffâreti, iki kamerî ay veya 60 gün ara vermeksizin oruç yakalamaktır. Buna da eforu yetmeyen şahıs, 60 yoksulu bir gün ya da bir yoksulu 60 gün doyurur. Bu keffâretin yanında ayrıca, tövbe edilmesi ve bozulan orucun da kazası gerekir. Merğînânî, el-Hidâye, II, 261-262

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı