Orucun bozulması konusunda yanılgı; abdest sırasında ağzını çalkalarken isteği dışında boğazına su kaçması örneğinde olduğu gibi, orucu bozan fiilin orucu bozma kastına dayalı olmayarak alana gelmesidir. Orucu bozan fiilin hataen yapılması orucu bozar ve sadece kazayı gerektirir.

Hataen boğaza su kaçması, oruçlu bulunulduğu hatırda değilken alana gelirse, unutarak yapılmış kararını alır ve oruç bozulmaz. el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 222 Bir sahabî Resûlullah’a s.a.s., “Ey Allah’ın Resulü! Oruçlu iken unutarak yiyip içtim. Orucum bozuldu mu?” diye sormuş. Resûlullah s.a.s. da, “Hayır bozulmadı Allah seni yedirip içirdi.” Ebû Dâvûd, Savm 39 yanıtını vermiştir.

Şafii mezhebine göre ise; abdest veya gusül alırken ağız ve buruna az miktarda alınan su, elde olmayarak boğazdan inerse oruç bozulmaz. Ancak serinlemek veya suyla oynamak ya da abdest ve gusülde gereğinden fazla mübalağalı bir şekilde ağza ve buruna su almak gibi hukuki olmayan bir sebeple su boğazdan alt inerse oruç bozulur. Zira bu gidişatta oruçlu kişi kendisine emredilmeyen bir işi yapmıştır. Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 629-630

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı