6 Şubat 2023 tarihinde memleketimizde yaşanan büyük zelzele de nice dersler ve ibretler meşheri olmuştur.

Akşam yatağına mülk ve mal sahibi olarak uyuyan nice insan, sabah kar altında başını sokabileceği bir kulübeye dahî mâlik olmadan sabahladı.

Bir hafta evvel kirayı artırmak için çekişen konut sahibi ve kiracı, aynı ateşin çevresinde ısınmak üzere bir araya geldi.

Belki, mültecîlere menfî bakan kimi insanlar, zelzelenin akabinde onlarla aynı gidişata düştüler. Sığınacak bir akraba, bir arkadaş yanı aradılar. Onlar hakkındaki menfî duygularından mahcup oldular.

Dün Suriyeli bir aileye takviye eden bir kardeşimiz, bugün onun yıkılmayan evine sığındı.

Depremden günler sonra enkaz altından çıkarılan bir hayli kardeşimiz, mânevî deneyimlerini anlattılar. Enkaz altında günler ve saatler geçiren bir âfetzede yaşadıklarını şöyle anlattı:

“–Bana; «Rabbin kim? Peygamberin kim? Kitabın ne?» sorularını sordular. Ben yanıtlarda takıldım ve fobi içinde kaldım. Ben namazlarımı aksatıyordum, bundan sonra hastahâneden çıkar çıkmaz beş müddet namazımı geçirmeyeceğim!”

Bu kardeşimizin ister hakikî ister psikolojik olsun, bu müşâhedeleri yaşamış olması; zelzelenin bir mü’min vicdanında nasıl bir ders ve ibret hissiyâtı alana getirdiğine hoş bir nümûnedir.

“Her nefis vefatı tadacaktır…” Âl-i İmrân, 185

Âfet ve felâket içinde can vermeyi elbette hiç kimse arzu etmez. Lâkin, böyle bir takdirle karşı karşıya kalanlara da ehl-i îmân olmaları koşuluyla şehâdet müjdesi verilmiştir.

Rasûlullah -sallâllâhu aleyhi ve sellem-’in hadislerinde ifade edildiği üzere ehl-i îmân içerisinde:

Bu âfetten her türlü maddî, mânevî veya rûhî tesir gören her mü’min kardeşimiz için, hadîs-i şerifteki şu müjde vardır:

“Bitkinlik, aralıksız hastalık, tasa, efkâr, kasvet ve gamdan, ayağına batan dikene varıncaya kadar müslümanın başına gelen her şeyi; Allah, o müslümanın kusurlarını bağışlamaya vesile kılar.” Buhârî, Merdâ, 1, 3; Müslim, Birr, 49

Bu âfetlerin en önemli ders ve ibretlerinden biri de, dünyanın fânîliğini andırdırmasıdır.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Yüzakı Mecmuası, Sene: 2023 Ay: Nisan, Sayı: 218

Akşam Ezanı