102: “Ey iman edenler! Kudret ve yüceliğine yaraşır bir şekilde Allah’tan nasıl korkmak gerekiyorsa öylece korkun ve ancak O’na gönülden boyun eğmiş müslümanlar olarak can verin.”

Ayetin tefsiri için tıklayınız…

103: “Ey mü’minler! Hepiniz beraber Allah’ın ipine sımsıkı sarılın ve ayrılığa düşmeyin. Allah’ın size olan şu nimetini andırın: Hani siz birbirinize düşmandınız; derken Allah kalplerinizi kaynaştırdı da O’nun bu nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Ateşten bir çukurun bütün kenarında idiniz, fakat Allah sizi oraya düşmekten kurtardı. Doğru yolu bulasınız diye, Allah size âyetlerini işte böyle açıklıyor.”

Ayetin tefsiri için tıklayınız…

104: “Ey mü’minler! İçinizden hayra çağıran, iyiliği buyurup makûsluğu meneden seçkin bir topluluk bulunsun. İşte onlar, doğru ve kalıcı yatırım yapıp kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.”

Ayetin tefsiri için tıklayınız…

105: “Kendilerine aşikar kanıtlar geldikten sonra ihtilafa düşüp, birbiriyle çekişen kimseler gibi olmayın. Onlar için büyük bir zulüm vardır.”

Ayetin tefsiri için tıklayınız…

Akşam Ezanı