Tüzük, “bir devletin biçimini, kānun yapma, yürütme ve suçlama güçlerinin nasıl kullanılacağını, vatandaşların hak ve hürriyetlerini gösteren ve tertip eden temel kānun, kānûnuesâsî, teşkilât-ı esâsiyye kānûnu” demektir. Lugatim.com

Tüzük sözcüğü lügatte, “bir devletin idare şeklini belirten, kanunuma, yürütme, suçlama eforlarının nasıl kullanılacağını gösteren, vatandaşların kamu haklarını bildiren temel yasa, kanunuesasi” anlamına kazanç. Türk Dil Kurumu

Tüzük, bir devletin kuruluş ve işleyiş temellerini, uzuvlarını, bunların misyon ve yetkilerini, bireylerin sahip oldukları hak ve hürriyetleri tanımlayan ana kanun ve ilkeleri ifade eder.

Türkçe’de aynı anlamda kānûn-ı esâsî, teşkîlât-ı esâsiyye kanunu veya temel teşkilât kanunu terimleri de kullanılmıştır. Arapça’da bu anlamda Farsça orijinli düstur, Farsça’da ise kānûn-ı esâsî terimleri kullanılmaktadır. DİA

Tüzük ne işe verim?

***

Tüzüğe neden gereksinim dinlenir?

***

Tüzük, bir devletin idare şeklini belirtir.

***

Tüzük kararları, kanunuma, yürütme ve yargı uzuvlarını, yönet makamlarını ve değişik kuruluş ve şahısları bağlayan temel hukuk kaideleridir.

***

Hiçbir kānun tüzüğe ters olamaz.

***

Tüzüğün ilk 4 maddesi değiştirilemez değiştirilmesi öneri bile edilemez.

Akşam Ezanı

Kategori: