Tümcenin sonundaki sözcüğe fâsıla ismi verilmektedir. Fâsıla; şiirdeki kâfiye, seci’deki karîne gibi, ayetin son kelimesine verilen isimdir.

Kur’an âyetlerinin son kelimesine, içinde bulunduğu âyetle onu takip eden âyeti birbirinden ayırdığı için “fâsıla”, son harfine de “el-harfü’l-fâsıla” ismi verilmiştir; bazı âlimlere göre ise fâsıladan maksat sözcüğün tamamı değil sadece son harfidir. Rummânî, s. 89; Muhammed el-Hasnâvî, s. 26

Akşam Ezanı