Mümin insan, iman konusundaki azim ve sebatını ibadetlerinde de devam ettirmekle mükelleftir. Yüce Allah”ın, “Allah”a kulluk et ve O”na kullukta kararlı ol.” 1 emri, Hz. Peygamber”in şahsında ilkeli ve sebat içerisinde davranmak her mümin için bir hayat stili olarak sunmaktadır. Zira Allah”a kulluk, iman ve amelden oluşan bir bütündür. “Ailene namazı buyur ve kendin de ona devam et.” 2 ve “Sana vefat gelinceye kadar Rabbine ibadet et.” 3 emirleri de yeniden onun şahsında bütün Müslümanlara ibadetlerde sürekliliği salık vermektedir. Hz. Peygamber, “Allah katında amellerin en sevimlisi hangisidir?” sorusunu, “Az da olsa kesintisiz olanıdır.” 4 biçiminde cevaplamış, kendisi ibadetlerinde kesintisizliğe özen göstererek inananlara misal olmuş ve bu istikamette tavsiyelerde bulunmuştur. Bu bağlamda gecesini gündüzünü ibadetle geçiren sahâbî Abdullah b. Amr”a yaptığı tavsiyeler ibadetlerde sürekliliğin ehemmiyetini ortaya koyması bakımından dikkat çekicidir. Bir gün Allah Resûlü ona, “Gündüz oruç yakaladığın, gece ibadetle meşgul olduğun kulağıma geldi, gerçekten öyle mi?” diye sordu. Abdullah b. Amr, “Evet, Allah”ın Resûlü! böyle yapıyorum” diye yanıtladı. Efendimiz, “Böyle yapma. Bazen oruç yakala, bazen da yakalama. Gece ibadet et ama uykunu da al. Zira bedeninin sende hakkı var, gözünün sende hakkı var, hanımının sende hakkı var, misafirlerinin sende hakkı var. Her ay üç gün oruç yakalaman yeterlidir. Zira her iyiliğe on kat sevap verilecektir. Bu da senenin tamamını oruçlu geçirmiş olmaktır.” byatardı. Abdullah b. Amr gücünün gücünün yerinde olduğunu daha fazlasını da yapabileceğini söylediğinde ise ona, Dâvûd Peygamber gibi bir gün oruç yakalayıp bir gün yakalamamak suretiyle senenin yarısını oruçlu geçirmesini tavsiye etti.5 Hz. Peygamber”in bu ihtarlarla dikkat sürüklemek istediği nokta ibadetlerde miktarlı olunması, az bile olsa aralıksızın sağlanması ve kararlı davranılmasıdır. Aksi takdirde Abdullah b. Amr”ın ihtiyarladığında düştüğü gidişata düşmek kaçınılmaz olabilir. Gençken efor yetirebildiği bu kadar çok nafile ibadeti ihtiyarladığında yapamaz hâle geldiğinde Abdullah b. Amr”ın, “Keşke ben, Resûlullah”ın bana göstermiş olduğu o kolaylığı kabul etseydim. Bakın işte; şimdi ihtiyarladım ve zayıf düştüm.” diyerek hayıflandığı nakledilmektedir.6 Abdullah b. Amr”ın düştüğü bu gidişata düşmemek ve ibadetlerde sürekliliği sağlayabilmek için de Resûlullah”ın şu tavsiyesi her zaman dikkate alınmalıdır: “Ey insanlar! Eforunuzun yeteceği amelleri yapın! Allah usanmaz ama siz usanırsınız!” 7

Dipnotlar:

1 Meryem, 19/65.

2 Tâ-Hâ, 20/132.

3 Hicr, 15/99.

4 Müslim, Müsâfirîn, 216.

5 Buhârî, Savm, 54.

6 Buhârî, Savm, 54.

7 Müslim, Müsâfirîn, 215.

Kaynak: Diyanet Hadislerle İslam

Akşam Ezanı