Sıradan fıkıh ıstılahında boşama cinslerinden birisi olup, nikâhtan sonra zifaf olmadan alana gelen; zifaftan sonra tarafların uyuşarak kadının eşine ödediği bir bedel karşılığında yapılan muhalaa veya kocanın üçüncü boşama hakkını kullanarak yapmış olduğu boşamadır. Bunun dışında alegorili laflarla veya şiddet ifade eden lafızlarla yapılan boşama da Hanefîlere göre bâin talâk kabul edilmiştir.

Bâin talâk ile alana gelen ayrılığa beynûnet denmiştir. Bir veya iki bâin talak ile alana gelen ayrılık beynûnet-i suğrâ ufak ayrılık olup, bu vaziyette eşler yeni bir nikâhla tekerrür evlenebilirler. Üçüncü boşanma ile, beynûnet-i kübrâ büyük ayrılık alana kazanç. Bu vaziyette eşlerin yine evlenmeleri helal değildir. Ancak kadının bayağı koşullarda bir başkasıyla geçerli bir konutluluk yapıp vefat veya uyumsuzluk sebebiyle dağılmaları halinde ilk eşiyle evlenebilir.

Akşam Ezanı

Kategori: