Yollamak, uykudan uyarmak, teşvik etmek, diriltmek, açıkgöz olmak, uykusuz olmak anlamlarındaki “b-a-s” kökünden türeyen bâis, Allah’ın sıfatı olarak; kıyamet kopunca ölüleri dirilten, kabirlerinden kaldırıp mahşer yerine sevkeden, uyarıcı ve müjdeci olarak insanlara peygamberler yollayan, kıyamette tanıklar getiren demektir. Ba’s Hac, 22/5 vefattan sonra dirilme, canlanmadır. Bunu yapan Allah’tır.

Allah’ın bâ’is sıfatı isim biçiminde Tirmizî’nin el-esmâü’l-hüsnâ ile alakalı rivâyetinde geçmektedir Tirmizî, Deavat, 83.

Allah’ın bu sıfatı, Kur’ân’da “ba’ase – yeb’asü” fiili ile ifade edilmiştir: “Bir gün Allah, onların hepsini diriltir yeb’asü ve yaptıklarını kendilerine haber verir…” Çaba, 58/6; “Her ümmet içinden, kendilerine bir tanık getirdiğimiz gün, yevme neb’asü seni de bunlara tanık getirmiş olacağız…” Nahl, 16/84, 89.

Akşam Ezanı

Kategori: