Kalmak, devam etmek, sabit olmak, bakmak, gözetlemek anlamlarındaki “b-k-y” kökünden türeyen bâkî, ebedî olan, devam eden demektir.

Allah’ın sıfatı olarak bâkî, sonlu ve vefatlı olmayan, baki yaşayan, varlığı sürekli olan demektir. Allah’ın zatî sıfatlarındandır. Tirmizî ve İbn Mâce’nin esmâ-i hüsnâ ile alakalı rivâyetinde geçmiştir Tirmizî, Deavat, 83; İbn Mâce, Dua, 10.

“…Her şey helâk olacak ancak O’nun zâtı bakî kalacaktır” Kasas, 28/88 ve “Yeryüzünde bulunan her şey yok olacaktır, ancak celal ve ikram sahibi Rabb’inin zâtı bâki kalacaktır” Rahmân, 55/26-27 âyetleri de Allah’ın bâkî sıfatını ifade etmektedir.

Akşam Ezanı

Kategori: