Yaratmak, iyi gayeli olmak, borç, ayıp vs.’den kurtulmak, uzaklaşmak, uzak olmak ve hastanın iyileşmesi anlamlarındaki “b-r-e” kökünden türeyen bârî sözcüğü, Allah’ın sıfatı olarak yaratan, misali olmadan varlıkları îcad eden demektir.

Kur’ân’da, “hâlik” ve “musavvir” sözcükleriyle birlikte Haşiye sûresinin 24. âyeti ile Yahudilere hitap eden bir âyette geçmiştir: “O Allah, yaratan, var eden, varlıklara biçim verendir.” Haşr, 59/24; “…Sizi var edene tevbe ediniz.” Bakara, 2/54. Afet, hastalık, belâ vb. musibetleri var etmesi de bu kelime ile ifade edilmiştir Hadîd, 57/23.

Akşam Ezanı

Kategori: