Görme anlamına gelen “basar” sözcüğünden türeyen ve algı eforu, yakın, ma’rifet, ferâset, us, zihin, hüccet, kanıt, sezgi, öngörü… vb. anlamlara gelen “basîret” sözcüğü, Kur’ân’da; sarih kanıt, beyan, ibretler Kasâs, 28/43;. Yûsuf, 12/108, şâhit Kıyâme, 75/14, Allah’ın âyetleri, kanıtları, beyanları ve nurları En’âm, 6/104; A’râf, 7/203; Câsiye, 45/20 anlamında kullanılmıştır. Basîret; hakla-batılın, hidâyetle-dalaletin, hayırla-şerrin, doğru ile yanlışın birbirinden parçaladığı maharet, bilgi ve kalp nurudur. Basîret; esin ile veya deneyim ve bilme neticesinde oluşur. Çoğulu, besâir’dir.

Akşam Ezanı

Kategori: