Evlenecek erkeğin kız tarafına verdiği para veya mülke başlık ismi verilmektedir. İslâm evveli Arap cemiyetinde mehir, sadak, sıdak veya saduka ismi altında genellikle evlenecek kıza değil, ailesine bir mülk verilirdi. İslâm, bu uygulamayı kadının lehine olarak değiştirmiş ve mehri onun evlenirken aldığı ve özgürce kullanabildiği bir mülk haline getirmiştir. İslâm evveli Türk halkında da kalın ismiyle anılan başlığa eş bir uygulama vardı. Türklerin müslüman olmalarından sonra da bu adla veya başlık ismi altında bu uygulama devam etmiştir. Başlık, bugün de ülkemizde bazı yörelerde devam ettir. Bu gidişat konutluluğu negatif doğrultuda etkilemektedir. Hz. Peygamber’in konutluluğu teşvik Nesâî, Nikâh, 2; İbn Mâce, Nikâh, 1; Dârimî, Nikâh, 1 ve konutluluğun basitleştirilmesini öneri Ebû Dâvûd, Nikâh, 31; Müsned, VI/82 eden hadisleri, başlığın dinimizin ruhuna ters düştüğünü göstermektedir.

Akşam Ezanı

Kategori: