Lügatte “açılma ve neşeli olma” gibi anlamlara gelmektedir. Tasavvufî bir terim olarak ise “rûhen gevşeme ve manevî rahatlık dinleme” anlamında kullanılmaktadır. Ümit ve fobi recâ-havf hallerinden sonra, neşe ve evham üns-heybet hallerinden evvel gelen iki halden biri. Bast ve kabz ariflerin halidir. Bastı da kabzı da veren Allah’tır. Kabz halinde kul tutuk, zihnen de kısır bir haldedir. Bast halinde ise gönlü şen, zihni de açıktır.

Akşam Ezanı

Kategori: