Lügatte “sevinmek, neşelenmek, nimetin çokluğundan hayret edip afallamak, nimet ile azmak, şımarmak, nimete şükretmemek, böbür, onur, coşma ve iftihar etmede haddi aşmak” anlamlarına gelen batar sözcüğü, Kur’ân’da iki âyette geçmiş ve mülk, mal, zenginlik ve servet ile şımarmak, azmak, Hakkı inkâr edip ibâdet ve itâate yaklaşmamak anlamında kâfir ve gaddarların niteliği olarak kullanılmıştır. Bu iki âyette, serveti ile şımaran nice gaddar belde milletinin helâk edildiği bildirilmiş Kasâs, 28/58-59 ve mü’minlerin şımaranlar gibi olmamaları istenmiştir Enfâl, 8/47. Azmak ve şımarmak batar yerilen, makûs ve ahlâk dışı bir davranıştır.

Akşam Ezanı

Kategori: