Tehlikesiz belde demek olan bu tâbir, Kur’ân’da Tîn sûresinin 3. âyetinde geçmiş ve bununla Mekke ve çevresindeki harem bölgesi kasdedilmiştir. Bakara 2/126 ve İbrâhim 14/35. âyetlerinde Mekke ve çevresinin tehlikesiz belde olduğu bildirilmiştir. Mekke ve çevresinin tehlikesiz belde olması; yeryüzünün ilk ma’bedi olan Ka’be’nin ve çevresindeki Mescid-i Haram’ın, Arafat, Müzdelife ve Mina gibi hac menasikinin yapıldığı yerlerin burada olması, belâ, âfet ve fitnelerden korunmuş olması sebebiyledir. Mekke, aynı zamanda cihanlara rahmet olarak sevk edilen son Peygamber Hz. Muhammed a.s.’in doğduğu ve son ilâhî kitap Kur’ân’ın inmeye başladığı yerdir.

Akşam Ezanı

Kategori: