Sözlükte “îmâr edilmiş konut” anlamına gelen el-beytü’l-ma’mûr; yedinci semada melekler için inşa edilmiş, bir geleni bir daha gelmemek üzere her gün yetmiş bin meleğin ziyaret edip ibâdet ettiği bir mabeddir Buhârî, Bed’ül-Hak, 6; Müslim, Îmân, 259; Nesâî, Salat, 1; Ahmed, III,149.

“el-Beytü’l-Ma’mûr”, yeryüzündeki Beytullah’ın kutsiyetine eş bir kutsiyete sahiptir. Miraç esnasında Hz. Muhammed a.s.’e gösterilmiştir. Kur’ân’-da bir âyette geçmiştir Tûr, 52/4. Bu âyetteki el-Beytü’l-Ma’mûr, 7. gökteki meleklerin mabedi olabileceği gibi Beytullah da olabilir. Zira, 7. gökteki meleklere ait mabed gibi Kâ’be de ma’murdur, gece-gündüz ibâdet edenlerle dolup taşmaktadır.

Tasavvufta Beyt-i Ma’mûr ile hem 7. gökteki mabed hem de Hakk’ın tecelligâhı olan mü’minin kalbi kastedilir.

Akşam Ezanı

Kategori: