Bir işe başlarken ilk evvel besmele çekip, besmelenin arttan da temmim getirmek İslami adap ve ahlak kaidelerinden biri olarak yapılırdı.

İşlerimizde basitlik ve Allah’ın dayanağı için temmim duaları:

Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem Efendimiz: “Besmeleyle başlanmayan her mühim işin sonu eksiktir.” Ali el-Müttekî, Kenzu’l-ummâl, I, 555, no: 2491 buyurmuşlardır.

Okunuşu: “Bismillahirrahmanirrahîm.”

Anlamı: “…Rabbim! Gönlüme rahatlık ver. İşimi bana basitleştir. Dilimdeki tutukluğu çöz. Ki lafımı kavrasınlar.” Taha Suresi 25-28

Okunuşu: “ …Rabbişrahli sadri ve yessirli emri. Vahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli.”

Okunuşu: “Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi’l-hayr”

Anlamı: “Rabbim! İşlerimi basitleştir, güçleştirme, Rabbim işlerimi hayırla sonuçlandır. Amin!”

Akşam Ezanı