Ârif zâtlar, yaşamın acı-tatlı sürprizleriyle karşılaştıklarında; “Bu da geçer yâ Hû!” derler. Bu ifadenin mânâsı şudur:

“Ey insan! Sana gelen gam ve efkârlar gibi sevinç ve keyifler de senin gönül hânende bir konuktur. Sakın onların dâimî olduğunu varsayma! Gelen fânî kasvetlere çok üzülüp ümitsiz olma, zira onlar gidicidir. Nâil olduğun fânî sevinç ve sevinçlere de fazla kapılma; çünkü onların da bekāsı yoktur.”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: