Beğenmemek, kin gütmek, sevmemek demektir. Başkalarına buğz edip husumet beslemek, İslâm ahlâkıyla bağdaşmayan bir tavırdır. Kur’ân’-da mü’minlerin birbirleriyle kardeş oldukları ilân edilmiş Hucurât, 49/10, Hz. Peygamber de muhtelif vesilelerle kardeşlik duygularını yok edecek tutumlardan sakınmaları hususunda mü’minleri uyarmıştır: “Birbirinize buğz etmeyiniz, birbirinize haset etmeyiniz, birbirinize sırt çevirmeyiniz. Ey Allah’ın kulları kardeş olunuz…” Buhârî, Edeb, 57; Müslim, Birr, 24-28. Bir âyette, “İblis, alkol ve kumar ile yalnızca aranıza husumet ve nefret buğz sokmaya çalışır…” Mâide, 5/91 emredilmek sûretiyle kin ve husumete vesile olacak her türlü tavırdan uzak durulması istenmiştir. Başka bir âyette ise, “Ey îmân edenler! Sizden olmayan şahısları sırdaş edinmeyin. Onlar sizi yoldan çıkarmak için ellerinden gelen hiçbir mücadeleyi esirgemezler ve sizi kasvette görmekten beğenirler. Şiddetli hiddet buğz ağızlarından taşmaktadır…” Âl-i İmrân, 3/118 emredilerek mü’minler kendilerine kin ve husumet besleyen topluluklardan gelebilecek makûsluklara karşı dikkatli olmaları mevzusunda uyarılmaktadır.

Buğz, nefreti, nefret de husumeti doğurur, sevgi ve arkadaşlığı yok eder. Mü’min, başkasına kızarken de, başkalarını hoşlanırken de miktarlı olmalıdır. Bir hadiste, “Beğendiğin kimseyi miktarlı beğen, belki bir gün ona buğz edersin; buğz ettiğine de miktarlı buğz et, olur ki onu bir gün beğenirsin” emredilmiştir Tirmizî, Birr, 60.

Akşam Ezanı

Kategori: