Burhan-ı inni, yapıttan müessire ya da vakalardan yasaya doğru götüren kanıttır. Tüme varım Olası olan bu kâinatın Yaratıcısına; dumanın ise ateşe kanıt olması gibi.

Burhan-ı limmi, müessirden yapıta ya da yasalardan olaylara götüren kanıttır. Tümden gelim Ateşin dumana kanıt olması gibi. Çünkü ateş olunca dumanın çıkması beklenir.

Akşam Ezanı

Kategori: