Bir hadîs-i kudsîde şöyle emredilmiştir:

“Ey Âdemoğlu! İnfâk et ki sana da infâk olunsun!” Buhârî, Tefsîr 11/2, Nafakât 1

Tam cemâlî sıfatlarda bu gizem geçerlidir:

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı