Çalışmak, yaşamımıza huzur ve bereket getirir. Allah’ın verdiği usu, vücudu ve vicdanı kullanarak, O’nun razı olacağı işlerde çalışmak, kul için onurdur. Mümin, kesintisiz kendini yenilemeli, “iki günü denkse hasarda olduğunu” bilmelidir.

Dinimiz, miskinliği, sorumsuzluğu, çalışmadan kazanmayı kasteden her türlü sahtekârlık teşebbüsünü yasaklar. Kur’an-ı Kerim’de çalışmak hakkında bir hayli ayet-i kerime vardır.

Malından az bir şey verip de gerisini sert kaya gibi elinde sımsıkı yakalayanı? Necm / 34. Ayet

***

Çalışmasının karşılığı da yakında kendisine gösterilecektir. Necm / 40. Ayet

***

Sonra ona emeğinin karşılığı tastamam ödenecektir! Necm / 41. Ayet

***

Allah’ın bir kısmınıza değişiklerinden daha fazla verdiği, dolayısıyla başkalarında bulunup sizde olmayan şeylere göz dikip imrenmeyin. Erkeklere çalışıp kazandıklarından bir hisse olduğu gibi, bayanlara da çalışıp kazandıklarından bir hisse vardır. O halde çalışın da daha hayırlı şeyleri Allah’ın lutfundan isteyin. Kuşku yok ki Allah her şeyi öğrenir. Nisâ / 32. Ayet

***

Mûsâ şöyle yanıt verdi: “Evet o işi yaptım, ama sonunun vefata varacağını öğrenmeden yaptım.” Şuarâ / 20. Ayet

***

“Allah’ın sana verdiği mirası O’nun yolunda tüketmek suretiyle âhiretini kazanmaya çalış. Dünyadan da kısmetini unutma. Allah sana nasıl ihsânda bulunduysa, sen de başkalarına öylece ihsânda bulun. Ülkede hezimetçilik çıkarmaya kalkışma. Zira Allah yenilgicileri beğenmez!” Kasas / 77. Ayet

***

İnsan için yalnız kendi çalıştığının karşılığı vardır. Necm / 39. Ayet

***

Elbette son varış yeri Rabbinin huzuru olacaktır! Necm / 42. Ayet

***

Sizin işleriniz, çalışıp çabalamalarınız çeşit çeşittir. Leyl / 4. Ayet

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: