Cehennem sözcüğü lügatte “derin kuyu” anlamına kazanç. Cehennem, “inkârcıların ve günahkârların âhirette cezalandırılacakları yer”dir.

Cehennem cefayı hakkında bazı ayet-i kerimeler nazil olmuştur.

Rablerini inkâr edenler için cehennem cefayı vardır. Gidilecek ne makûs bir yerdir orası! Mal / 6. Ayet

***

Kâfirlere hiddetinden neredeyse çatlayacak! Her bir bölük oraya atıldıkça cehennem bekçileri onlara: “Allah’ın cefasından kaçındıran bir uyarıcı size gelmemiş miydi?” diye sorarlar. Mal / 8. Ayet

***

Ben de onu yakında, yanıp kavrulmak üzere Sekar’a tıkacağım. Müddessir / 26. Ayet

***

Biz cehennem bekçilerini meleklerden seçtik. Onların rakamını da kâfirler için bir sınav nedeni yaptık. Böylece istedik ki kendilerine kitap verilenler iyice inansın; mü’minler de imanlarında daha da derinleşsin. Ehl-i kitap ve mü’minler kuşkuya düşmesin. Kalplerinde hastalık bulunanlar ve kâfirler ise: “Acaba sizin inandığınız Allah bu misâlle ne anlatmak istiyor?” diye sorsun. Allah dilediğini böyle saptırır, dilediğini de doğru yola ulaştırır. Rabbinin ordularını kendisinden başka kimse bilemez. Haber verilen bu vahim cehennem ateşi, insanlık için bir ihtar ve anımsatmadan ibarettir. Müddessir / 31. Ayet

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: