Cehennemin en alt katında kimlerin olacağı Nisa suresinde bildirilmektedir.

Nitekim ayet-i kerimede emredilir:

“Kuşku yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar. Artık onlara asla bir takviyeci bulamazsın.” Nisa suresi, 145

Ayetin tefsirinde şöyle emredilmektedir:

Araplar alt doğru inen katmanlar hakkında اَلدَّرْكُ derku, yukarıya doğru çıkanlara da اَلدَّرَجَةُ derece derler. Buna göre cennette dereceler, cehennemde ise derekeler vardır. Cehennem ateşi alta doğru muhtelif katman ve mevkilerden oluşur. Yakıcılık vaziyetine göre ona muhtelif adlar verilir. Kur’ân-ı Kerîm’de zikredilen adlardan kimileri şunlardır: Cehen­nem, Cahîm, Hamîm, Saîr,  Hutame, Lezâ, Sekar, Hâviye, Ğayy… İşte münafıklar, değişik adlarla ve sıfatlarla anılan cehennem ateşinin en alt katmanında bulunurlar. Burada cezalandırılmalarının nedeni ise küfürlerinin ileri derecede oluşu, şikelerinin çokluğu ve mü’minlere işkence ver­me imkânları elde edip bunları tatbik etmelerinden dolayıdır.

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı