Hz. Peygamber -aleyhissalatü vesselam- anne ve babalara çocuklarının dini eğitimlerini ilgisizlik etmemelerini sıkı sıkıya tembih etmiştir. Burada anne ve babaların çocuklarının parasal hayatıyla ilgilenme misyonlarının yanında onların manevi gelişimleriyle ilgilenmelerine de dikkat çekilmiştir. Efendimiz -aleyhissalatü vesselam- 7 yaşına gelmiş olan çocuğa namaz eğitiminin ciddi ciddi verilmesi gerektiğini söylüyor. Elbette evinde namaz kılınan çocuk 1 yaşında, 2 yaşında iken dahi anne ve babasının namaz kılışlarını taklid edecek, onlar gibi rükuya, secdeye eğilmeye çalışacaktır. Fakat bu çocuksa çocukça, bebekçe bir taklittir, tutumdur. Aslı itibariyle çocukların namazla alakalı imanları, ritüelleri daha hoş nasıl yapabileceklerine dair ezberlemeleri gereken sureleri ezberlemeleri, tesbihatı ezberlemeleri, namaz hareketlerini bütün olarak bellemeleri biçiminde anlaşılmaktadır.

Efendimiz -aleyhissalatü vesselam- 7 yaş ile 10 yaş arasındaki üç yıllık yarıyılı namaz eğitiminin bitirilmesi gereken bir periyod olarak değerlendirmektedir. Böylece çocuk dini hayatının ilk safhasını geçirmek, yaşamak gidişatındadır. Bu safha yalnızca namazla ilgili bir safha değildir. Tam imanlarımızla alakalı bir düzeydir. Çocuklar 10 yaşlarına kadar tam imanların bir istikametiyle onların hayatına girmesi gerekir. Ama iman denildiğinde hakikat akla gelen namaz olduğu için Efendimiz -aleyhissalatü vesselam- namaza vurgu yapmaktadır. Namazın ehemmiyetini belirtmektedir. Nitekim namaz dünde beş müddet icra ettiğimiz bir imandır. Ama oruç gibi sair imanlarımız ise yılda bir kez karşımıza çıkan imanlardır. Gerçi oruç imanı yılda bir ay, 30 gün olarak yerine getirdiğimiz, ifa ettiğimiz bir imandır. Dolayısıyla 7 ile 10 yaş arasında çocuklarımızı oruca alıştırmamız gerekmektedir. Oruca alıştırmak denilirken elbette oruç imanının namaz imanından azıcık değişik bir doğrultuyu var. 

Oruç açlık ve susuzlukla yerine getirilen bir iman olduğu için çocuklarımızın bünyelerinin de buna tahammil olması gerekir. Onun için bütün gün oruç yakalatmak kasvet olabilir diye bizim Anadolu uygarlığımızın bir ifadesi “Tekne Orucu” diye. Çocuğun ya öğleye kadar oruç yakalaması ya da öğleden akşama kadar oruç yakalaması biçiminde gerçekleşmektedir.

Akşam Ezanı