Hz. Peygamber emrettiler: “Cuma namazlarını önem vermeyerek üç hafta cuma namazı kılmayan kimsenin kalbini Allah Teâlâ damgalar.” Ebû Dâvûd, Salât 204; Tirmizî, Cum`a 4

Cuma Namazının İlk Sünneti ile Alakalı Hadis-i Şerif:

Ebû Hüreyre’den r.a. dedikodu edildiğine göre Resûlullah şöyle emretti: “Biriniz cumanın farzını kılınca, ardından dört rek`at namaz daha kılsın.” Müslim, Cum`a 67-69

Cuma Namazının Farz Olduğuna Dâir Âyet-i Kerime:

Âyet-i kerîmelerde emredilir: “Ey iman edenler! Cuma günü namaza çağırıldığı ezan okunduğu zaman, hemen Allah’ı anmaya koşun ve alış verişi vazgeçin. Şayet öğrenmiş olsanız, elbette bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne parçalan ve Allah’ın lütfundan isteyin. Allah’ı çok zikredin; umulur ki kurtuluşa erersiniz.” Cuma Sûresi 9-10

Cuma Namazının Son Sünneti ile Alakalı Hadis-i Şerif:

İbni Ömer’den r.a. dedikodu edildiğine göre Hz. Peygamber cumanın farzından sonra evine gitmedikçe namaz kılmazdı. Sonra evinde iki rekat namaz kılardı. Müslim, Cum`a 71

Cuma Namazının Hutbesi İle Alakalı Hadis-i Şerif:

Ebû Hüreyre’den r.a. dedikodu edildiğine göre Resûlullah şöyle emretti: “Bir birey hoşça abdest alır, cuma namazına gider, hutbeyi ses çıkarmadan dinlerse, iki cuma arasındaki ve fazla olarak üç günlük daha günahları affedilir. Kim hutbe okunurken çakıl taşlarıyla oynarsa, abesle iştigal etmiş olur.” Müslim, Cuma 27. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 203; Tirmizî, Cuma 5; İbni Mâce, İkâme 62, 81

Cuma Namazı 10 rekattır. 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olarak kılınır. Son sünneten sonra 4 rekat Zühri Ahir ve 2 rekat müddetin son sünneti ilave edilir. Toplam 16 rekatta bitirilir. Cuma Namazının 4 Rekat İlk Sünneti 1. Rekat

2. Rekat

3. Rekat

4. Rekat

Cuma Hutbesi

Cuma Namazının 2 Rekat Farzı Cemaatle Kılınması Farzdır. Tek Başına Kılınmaz.

1. Rekat

2. Rekat

Cuma Namazının 4 Rekat Son Sünneti

1. Rekat

2. Rekat

3. Rekat

4. Rekat

1. Rekat

2. Rekat

3. Rekat

4. Rekat

1. Rekat

2. Rekat

Akşam Ezanı