Cum‘a sûresi Medine’de inmiştir. 11 âyettir. İsmini, 9. âyette geçen اَلْجُمْعَةُ cum‘a toplamak, bir araya getirmek kelimesinden almıştır. اَلْمُسَبِّحَاتُ Müsebbihât sûrelerinin dördüncüsüdür. Resmî tertîbe göre 62, iniş sırasına göre ise 96. sûredir.

Ebû Hureyre r.a.’ın haber verdiğine göre Peygamber Efendimiz s.a.s., Cuma namazında Cum‘a ve Munafikûn sûrelerini okurdu. Müslim, Cum‘a 61, 64

Bazı tefsir kaynaklarında, “Münâfikūn sûresini okuyan kimse ara bozuculuktan uzak kalır” meâlinde nakledilen hadisin meselâ bk. Zemahşerî, IV, 112; Beyzâvî, IV, 282 mevzû olduğu kabul edilmiştir. Muhammed et-Trablusî, II, 723

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: