Cünüplük oruç yakalamaya mani değildir.

İster cünüp olmayı gerektiren hâl, oruca başlanmadan asıllaşmış olsun, ister ihtilam olma gibi orucu bozmayan bir nedenle oruçlu iken asıllaşmış olsun fark etmez. Ancak cünüp olan şahıs, bir an evvel yıkanıp arınılmalıdır. Cünüp iken üzerinden bir namaz zamanı geçmemelidir. Guslün bir namaz süresinden daha fazla zamanla ertelenmesi günahtır. Zira geciktirilirse namaz terk edilmiş olur. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 372

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı