Uzman bir hekimin, oruç yakalamasının sağlık açısından hasarlı olacağı teşhisini koyduğu bir hasta, Ramazan’da oruç yakalamayabilir. İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 404 Eğer hastalığı geçici ise yakalamadığı oruçlarını iyileşince kaza eder. Hastalığı kalıcı ise yakalayamadığı oruçlar için fidye verir. Mevzuyla alakalı âyet-i kerimede şöyle emredilmektedir: “Oruç, rakamlı günlerdedir. Sizden kim hasta, ya da yolculukta olursa, yakalayamadığı günler rakamınca başka günlerde meblağ. Oruca eforu yetmeyenler ise bir fakir doyumu fidye verir. Bununla beraber, gönülden kim bir iyilik yaparsa mesela fidyeyi fazla verirse, o kendisi için daha hayırlıdır. Şayet öğrenirseniz oruç yakalamanız sizin için daha hayırlıdır.” Bakara, 2/184 Fidye verecek eforu olmayanlar ise bu imkânı buluncaya kadar dinen mesul olmazlar. İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 396

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı