İslam, bireylerin yasal işlerle uğraşmalarını ve uyumlarını helal yoldan temin etmelerini buyurur ve her türlü faizi kesin olarak haram kılar. Âl-i İmrân, 3/130; Nisâ, 4/161 Şahıslar veya müesseselerle yapılacak faizli kredi harekâtları da bu kapsamdadır. Bu haysiyetle haram olan bir harekâtı yapmak caiz olmadığı gibi ona aracılık yapmak ve destek olmak da caiz değildir. Mevsili, el-İhtiyar, II, 406 Nitekim mevzuyla alakalı olarak Hz. Peygamber s.a.s.; faizi yiyene, yedirene, yazana ve buna tanıklık edenlere lânet etmiş ve hepsinin günahta denk olduğunu bildirmiştir. Müslim, Müsâkât, 106 Dolayısıyla faizli kredi alacak bir bireyin borcuna kefil olmak veya aracılık yapmak caiz değildir.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı