Hazret-i Ömer radıyallahu anh, vâlilerine şöyle yazmıştır:

“Benim katımda en önemli işiniz namazdır.

Kim onu gözetip sürelerine dikkat ederse, dînini gözetmiş olur; Kim de onu yerine getirmeyip yitirirse, dînini de kısa zamanda yitirir.” Muvatta’, Vukûtu’s-Salât, 6

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Hidayet Kılavuzları, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: