Yüce Allah, öteki yeryüzü nimetleri gibi hayvanları da insanların hizmetine vermiş ve onlardan muhtelif biçimlerde yararlanmayı helal kılmıştır. Nahl, 16/ 5,6 80 Bununla beraber dinimiz tam canlılar gibi hayvanlara karşı da şefkatli ve acımalı olmayı buyurmuştur. Buhârî, Musakât, 10, Müslim, Selam, 40

İnsanın, hizmetine verilen canlılara karşı acıma miktarları ile muamele etmesi yanında onların sağlık ve pakliklerine de azami özen göstermesi gerekir. Bu nedenle hasta olan hayvanların ihtimaller miktarında rehabilitasyon edilmeleri gerekmektedir. Çünkü bu hem acımanın hem de sağlıkla alakalı ihtiyatların lüzumlu bir neticeyidir. Ancak, ölümcül bir hastalığa tutulmuş, rehabilitasyon olanağı da olmayan ve şiddetli acılarla baş başa kalmış bir hayvanın baytar himayesinde itlafında bir mahzur yoktur.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı