Ebû Hüreyre”nin naklettiğine göre,

Resûlullah sav şöyle emretmiştir:

Ebû Saîd el-Hudrî”den nakledildiğine göre, ensardan bazı kimseler Resûlullah”tan sav bir şeyler istediler. O da verdi. Sonra tekerrür istediler. Allah Resûlü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle emretti: “Yanımda bulunan hiçbir mülkü sizden gizleyecek değilim. Kim namuslu olmayı dilerse, Allah onu namuslu kılar. Kim müstağni olursa aza kanı edip insanlardan bir şey istemezse, Allah onu zengin kılar. Kim de dayanırsa, Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.” Müslim, Zekât, 124

Aranızdaki bekârları, kölelerinizden ve cariyelerinizden ergonomik olanları evlendirin. Şayet bunlar muhtaç iseler, Allah kendi lütfu ile onları zenginleştirir. Allah, lütfu geniş olan ve her şeyi öğrenendir. Nûr : 32

Akşam Ezanı

Kategori: