Coğrafi irtifa farklarının tesirinden dolayı akşam namazı zamanının girişi için takvimlerde emin bir tedbir hisseyi öngörülmüştür. Buna göre takvimin gösterdiği güneşin batma zamanından iki-üç dakika evvel akşam namazına başlanması veya iftar edilmesi halinde namaz ve oruç geçerli olur.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı