Fâtiha suresi, Kur’ân-ı Kerîm’in birinci sûresidir. Mekke yarıyılının ilk senelerinde müstakil bir sûre olarak inmiştir.

Kimilerine göre “besmele” dâhil yedi 7 âyettir. Kimilerine göre ise “besmele” hâriç yedi âyettir. İkinci görüşe göre “اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ” altıncı âyetin sonudur. İmam Ebû Hanîfe bu görüştedir.

Akşam Ezanı