Fecr sûresi Mekke’de nâzil olmuştur. 30 âyettir. İsmini, birinci âyette geçen ve “tan yerinin ağarması, sabah aydınlığı” mânasına gelen اَلْفَجْرُ fecr kelimesinden alır. Mushaf tertîbine göre 89, iniş sırasına göre 10. sûredir.

Fecr sûresinin faziletine dair Übey b. Kâ‘b’dan r.a. rivayet edilen ve bazı tefsir kitaplarında yer alan meselâ bk. Zemahşerî, IV, 254; Beyzâvî, II, 604, “Kim Fecr sûresini mevzubahisi on gecede okursa affedilir; kim onu diğer günlerde okursa kıyamette kendisi için bir nur olur” meâlindeki hadisin mevzû olduğu kabul edilmiştir. İbnü’l-Cevzî, I, 239-241; Zerkeşî, I, 432

Kaynak: kuranvemeali.com

Akşam Ezanı

Kategori: