Fefirru ilallah, “Allah’a koşun!” demektir.

فَفِرُّٓوا اِلَى اللّٰهِۜ اِنّ۪ي لَكُمْ مِنْهُ نَذ۪يرٌ مُب۪ينٌۚ

Anlamı: De ki: “O halde Allah’a koşun! Kuşkusuz ben, O’nun tarafından size sevk edilmiş keskin bir uyarıcıyım.”

Vefat, şahsın husûsî kıyâmetidir. Kıyâmetimizden evvel uyanalım ki, nedâmete uğrayanlardan olmayalım. Çünkü her fânînin meçhûl bir zaman ve mekânda Azrâil’le karşılaşacağı bellidir. Vefattan kaçılacak hiçbir mekân yoktur. O hâlde insan,süre kaybetmeden “Allâh’a koşun…” ez-Zâriyât,50 hitâbından nasîb alarak, rahmet-i ilâhiyyeyi yegâne barınak ve sığınak kabul etmelidir.

Dünya hayatında bize lûtfedilen sürenin değerini öğrenip onu teyakkuz hâlinde değerlendirmemizin zarûrî olduğunu, şu hadîs-i şerîf de ne hoş beyân etmektedir:

“Ey insanlar! Can Vermeden evvel Allâh’a tevbe ediniz! Sizi meşgul edecek birtakım kasvet ve meşakkatlerle karşılaşmadan evvel, sâlih amellere koşunuz! Allâh’ı çok çok zikretmek ve saklı-sarih bol bol sadaka vermek sûretiyle, O’nun, üzerinizdeki hakkını îfâya gayret ediniz ki rızka nâil mümkününüz, destek göresiniz ve ıslah edilesiniz!” İbn-i Mâce, İkâme, 78

Gençlik, sağlık, zaman, imkân ve ömür nîmetleri elden çıkmadan, onları bir an evvel, hakka ve hayra âmâde kılmaya gayret etmeliyiz. Metrajı bilinmeyen bir makara gibi ne zaman biteceği belirli olmayan ömür takviminin her yaprağını, uhrevî hasılat için büyük bir fırsat öğrenip sâlih amellerle değerlendirmeliyiz.

Unutmayalım ki hepimiz dünyaya bir kezliğine geldik. Hayat sınavımız bir sefere mahsus. Dünya hayatının tekerrürü yok. Dünyevî sınavlarda kaybedersek, tekerrür telâfî sınavına girebiliriz. Fakat hayat nîmetinin ne tekerrürü var, ne de telâfîsi. Rabbimiz farkında olanlardan eylesin…

Akşam Ezanı

Kategori: