Bir kezinde kıyafetindeki çok küçük bir lekeyi arınmaya çalışırken İmâm-ı Âzam Ebû Hanîfe Hazretleri’ni görenler sorarlar:

“–Yâ İmam! Verdiğiniz fetvâya göre şu küçücük kir namaza mânî bir leke değil; ne diye bu kadar zahmet sürükleyip onu gidermeye çalışıyorsunuz?”

İmâm-ı Âzam Hazretleri emreder:

“–O fetvâdır, bu ise takvâ!..”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: