Oruç fidyesi, tıpkı fıtır sadakasında olduğu gibi onları verecek kişinin bakmakla mükellef olmadığı muhtaç Müslümanlara verilir. Fıtır sadakası ve oruç fidyesini vermek gidişatında olan kimsenin bunlardan doğrudan ya da dolaylı olarak faydalanmaması temeldir. Zekât için de aynı kural geçerlidir. Bu nedenle bir kimse zekâtını, fıtır sadakasını ve fidyesini kendi usûl üst soy ve fürûuna alt soy veremez. Usûl, bir kimsenin anası, babası, dede ve nineleri; fürû ise, çocukları, torunları ve onların çocuklarıdır.

Yine, bir kimse hanımına zekât, fitre ve fidyesini veremeyeceği gibi, hanımı da kocasına bunları veremez.

Bunların dışındaki kardeş, teyze, dayı, amca, hala ve onların çocukları, gelin, damat, kayınpeder ve kayınvalide gibi akrabalar zengin değillerse kendilerine zekât, fitre ve fidye verilebilir. Zeylaî, Tebyîn, I, 301

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı