Kadir gecesi Kur’an’da belirtildiğine göre, içerisinde Kadir gecesi bulunmayan bin aydan daha hayırlıdır. Kur’an, Ramazan ayında Bakara, 2/185 ve bu gecede indirilmiştir. Kadr, 97/1 Kadir gecesinin Ramazan ayında olduğu kesindir. Ancak hangi güne tekabül ettiği konusunda değişik dedikodular vardır.

Zirr b. Hubeyş r.a. anlatıyor: “Ubey b. Ka’b’a; İbn Mes’ud’un, ‘Senenin bütün gecelerini ihya eden kimse kadir gecesine tesadüf edebilir’ sözünü andırdırdığımda, bana şu cevabı verdi: ‘Kendisinden başka ilah olmayan Yüce Allah’a yemin olsun ki kadir gecesi Ramazan ayındadır. Kadir gecesi; Resûlullah’ın bize namaz kılmamızı emir buyurduğu gecedir. O da Ramazan’ın 27. gününün gecesidir. O gecenin alameti, o gecenin sabahında güneşin beyaz ve ışınları gözü almayacak biçimde doğmasıdır.’” Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179

Abdullah b. Ömer’den r.a. gelen bir dedikoduda Hz. Peygamber s.a.s., “Kadir gecesini aramak isteyen 27. gecede arasın.” Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, VIII, 426 byatarmış, böylece 27. geceyi ibadet ve zikirle cingöz olarak geçirmemizi tavsiye etmiştir.

Kadir gecesinin Ramazan ayının 27. gecesinde olduğu Müslim, Salâtü’l-Müsâfirîn, 179-180 genel kabul görmüş olmakla birlikte, Ramazan’ın son on gününün tek gecelerinde Müslim, Sıyâm, 207 veya son yedi gecesinde aranması ile alakalı değişik söylentiler de vardır. Müslim, Sıyâm, 205-206 Dolayısıyla Ramazan’ın son gecelerini Kadir gecesiymiş gibi değerlendirmek gerekir.

Kaynak: Diyanet Fetva Kurulu

Akşam Ezanı