Her gün namazda en az kırk kere:

“Evrenlerin Rabbi Allâh’a hamd olsun!” el-Fâtiha, 2 diyerek, lisânen hamd ve şükrediyoruz. Lâkin bu yalnızca lisanda kalmamalı. Çünkü Cüneyd-i Bağdâdî Hazretleriʼnin emrettiği gibi:

“Şükür, Allah Teâlâ’nın lûtfettiği nîmetle O’na âsî olmamak ve o nîmeti günaha sermâye etmemektir.”

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: