Şeyh olacak kimsenin ilim ve irfânı ehemmiyetli, ama diploması ve dünyevî ilimlere âid tahsîl gidişatı ehemmiyetli değildir. Zira şeyhlik ve mürşidlik tahsîl ve diploma ile elde edilecek bir husûsiyet değildir. O kalb eğitimi ile elde edilecek bir durumdur.

Her şeyhin velîlik mevkisine ermiş kâmil bir insan olması beklenir, ancak kerâmet ızhârı gerekmez. Zira mürşidler, gönlünde itmînâna ermiş, suratına bakıldığında insana Allah’ı andırdıran kimselerdir. Bu da velîlik sıfatıdır.

Her mümin şeyh olacak olsa mürîdlik kime düşecek? Elbette her mümin şeyh olamaz. Bu işin birtakım özellik ve koşulları var. Bunların cevâbını yukarıyadaki suallerde vermiştik.

Akşam Ezanı

Kategori: