İbni Mes’ûd radıyallahu anh’den söylenti edildiğine göre, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle emretti:

“Hesap gününde cehennem getirilir. Cehennemin yetmiş bin dizgini ve her bir dizgini sürükleyen yetmiş bin de melek vardır.”  Müslim, Cennet 29. Ayrıca bk. Tirmizî, Cehennem 1

Cehennemin yaratıldığı ve  hesabın görüleceği günde hali hazırda bulunduğu mekandan alınıp getirileceği Kur’an’da da sarihçe belirtilir. “Cehennem de o gün getirilmiştir” [Fecr sûresi 89, 23] âyeti işte bu gidişatı anlatmaktadır. Hadiste ifadesini bulan bu temsil, cehennemin büyüklüğünü ve korkusunu gösterir. Hadis şârihleri ve öbür İslâm âlimleri bu anlatımın bir mecaz değil, hakikat olabileceğini ifade ederler. Zira hadiste anlatılanı olduğu gibi kabul etmeye mâni bir neden yoktur.

Kaynak: Riyazüs Salihin, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: