Hazret-i Ali kerremallahu vecheh emreder:

“İki nîmet vardır ki beni hangisinin daha çok sevindirdiğini öğrenemiyorum:

Bir müslümanın kasvetini gidermeyi, dünya dolusu altın ve gümüşe sahip olmaya seçim ederim.” Ali el-Müttakî, Kenzü’l-Ummâl, VI, 598/17049

Akşam Ezanı

Kategori: