Peygamberimizin s.a.s. anne ve babası Kureyş Benî Kureyş kabilesine mensup olup akrabadırlar.

Hz. Peygamber’in s.a.s. babası Abdullah, annesi Âmine’dir.

Hz. Peygamber’in s.a.s. Adnân’a kadar srey kütüğü kesin olarak bilinmekte olup şöyledir: Muhammed b. Abdullah b. Abdülmuttalib Şeybe b. Hâşim b. Abdümenâf b. Kusay b. Kilâb b. Mürre b. Kâ‘b b. Lüey b. Gâlib b. Fihr Kureyş b. Mâlik b. Nadr b. Kinâne b. Huzeyme b. Müdrike b. İlyâs b. Mudar b. Nizâr b. Mead b. Adnân. Bu tabloya göre Hz. Peygamber, Araplar’ın, Hz. İbrahim’in oğlu Hz. İsmail’in soyundan gelen Adnânîler kolundan, Kureyş kabilesinin Hâşimoğulları sülâlesine mensup Abdullah b. Abdülmuttalib’in oğludur.

Akşam Ezanı