Hazret-i Ömer radıyallahu anh, yanında bir kimse medhedildiği zaman, medhedene şu üç şeyi sorar:

“–Sen onunla hiç komşuluk, yolculuk veya ticaret yaptın mı?”

Muhâtabı üçünü de yapmadığını söyleyince:

“–Varsayırsam, sen yalnızca onun câmide Kur’ân okunurken başını salladığını gördün!” der. Adam:

“–Evet, yâ Ömer! Benim gördüğüm öyle idi.” karşılığını verir. Bunun üzerine Hazret-i Ömer radıyallahu anh:

“–O zaman fazla medihte bulunma! Çünkü ihlâs, kulun boynunda yazılı değildir.” emreder.

Kaynak: Osman Nuri Topbaş, Müslümanın Gönül Dünyası, Erkam Yayınları

Akşam Ezanı

Kategori: